Bli bøssebærer medlem

Studentaksjonen 2018 går av stabelen fra 5. august og varer til og med 15. september. Studentaksjonen er en studentorganisert aksjon som finner sted i Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Lillehammer.

Målet er å samle inn mest mulig til utdanningsprosjekter i regi av Kirkens Nødhjelp, og da spesielt prosjekter for skolering av jenter, barnearbeidere, funksjonshemmende, og barn som har droppet ut av skolen i Faryab, Afghanistan. I 2015 klarte vi å samle inn nok midler til gi 500 unge grunnleggende lese- og skriveopplæring. Målet for 2018 er å hjelpe ytterligere 2000. Til det trenger vi DIN hjelp!

  • Trondheim
  • Oslo
  • Bergen
  • Stavanger
  • Kristiansand
  • Lillehammer
  • Tromsø