د ټولو د هيلو تر
سره کول غواړو.

skjønner du dette?

Det gjør heller ikke 3 millioner afghanske barn og unge.
Studentaksjonen er en nasjonal aksjon drevet av studenter.
Sammen kjemper vi for en bedre fremtid;
fordi læring bygger håp.

Norske studenter står opp for afghanske barn


Studentaksjonen er en partipolitisk- og livssynsuavhengig frivillig organisasjon drevet av norske studenter. Visjonen vår er å utbedre lese- og skriveferdigheter blant afghanske barn og ungdom gjennom innsamlingsaksjoner på tvers av Norge.

Alle barn har rett til utdanning. Studentaksjonen har samlet inn 1 750 000 kroner og sørget for at 1 750 ungdom har fått grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Dette var tidligere et prosjekt i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

I 2018 har Studentaksjonen inngått samarbeid Flyktningshjelpen. Midlene som samles inn går til deres undervisningsprogram i Afghanistan, som er basert i flere provinser, og tilbyr barn hele grunnutdanningen på 3 år.

Målet for 2018 er å utvide til flere byer, samle inn 1 000 000, og dermed sikre at enda flere barn får deres rett til utdanning sikret.

1750000
NOK samlet inn
100
Medarbeidere
2000
Bøssebærere
1750
Barn hjulpet

Her er hva vi gjorde i 2017